8

Năm phát triển

700

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ

300

Nhân viên có trình độ

2

Giải thưởng doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ của tỉnh

ĐÔI NÉT VỀ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Bắc Giang (Gọi tắt: IPC Group) được thành lập và hoạt đông từ năm 2016 đến nay, là một trong số ít các Doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên ngành trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn pháp luật, thành lập doanh nghiệp, xuất nhập khẩu, cung ứng nhân lực, bất động sản,…

Xem chi tiết

KHẨU HIỆU CỦA IPC GROUP