Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán giúp các doanh nghiệp chứng minh được sự minh bạch, rõ ràng. Đối chiếu các báo cáo tài chính, xác thực các số liệu và đối chiếu tài chính có trung thực hay không. Các công ty trung gian có đủ tiêu chuẩn mới được cấp phép cung cấp dịch vụ kiểm toán trọn gói.

icon but chiDịch vụ kiểm toán là gì?

“ Dịch vụ kiểm toán là quá trình kiểm tra, xem xét, thẩm tra, đánh giá, kết luận và xác nhận tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của số liệu, tài liệu kế toán, báo cáo tài chính.

icon chu yTại sao phải thuê dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán được nhiều doanh nghiệp quan tâm, thuê dịch vụ kiểm toán uy tín sẽ mang lại nhiều lợi ích, cụ thể:

  • Kế toán trọn gói 
  • Kế toán dịch vụ hàng tháng 
  • Cho thuê kế toán trưởng 
  • Soát xét chứng từ kế toán trước thanh, kiểm tra thuế 
  • Lập báo cáo quyết toán cuối năm 
  • Kiểm toán độc lập hồ sơ thầu 
  • Kiểm toán độc lập niên độ 
  • Kế toán doanh nghiệp FDI