Dịch vụ kế toán, kiểm toán

Giúp các doanh nghiệp chứng minh được sự minh bạch, rõ ràng. Đối chiếu các báo cáo tài chính, xác thực các số liệu và đối chiếu tài chính có trung thực hay không. Các công ty trung gian có đủ tiêu chuẩn mới được cấp phép cung cấp dịch vụ kiểm toán trọn gói.

Kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp của bạn. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh chính mà không cần lo lắng về việc quản lý thuế. 

IPC cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm: 

 • Tư vấn công việc sử dụng hai loại hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra một cách hợp lý.
 • Nhận làm hóa đơn chứng từ kế toán hợp lý và tận nơi.
 • Lập tất cả các giấy tờ như: tờ khai báo cáo của thuế, tờ tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp,  tờ khai báo cáo thuế, bản báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Tìm, phân loại và kiểm tra tính chất hợp lệ của những loại giấy tờ, chứng từ gốc, bảng cân đầu vào và đầu ra.
 • Nộp báo cáo thuế theo đúng quy định của cơ quan thuế.
 • Hoàn thành các chứng từ và lập các loại sổ sách kế toán, cụ thể là: lập các chứng từ của kế toán (nhập, xuất, thu, chi); lập các sổ kho hàng hóa, phải thu, phải trả và sổ chi tiết tính giá thành; lập đầy đủ bảng lương và các bản mẫu biểu liên quan tới hợp đồng lao động; ….
 • Cuối cùng là lập báo cáo tài chính cuối năm và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp.
Kế toán dịch vụ hàng tháng

Kế toán dịch vụ hàng tháng là một công việc quan trọng, đòi hỏi kế toán phải có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn. Kế toán dịch vụ cần tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, xử lý kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm tra, đối chiếu các số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính đúng hạn để đảm bảo tính chính xác và trung thực của báo cáo tài chính.

Cho thuê kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm hoàn thiện các bộ hồ sơ, sổ sách của doanh nghiệp mình trên tiêu chí tuân thủ các quy định của Pháp luật và thỏa thuận của các bên liên quan. Nhiệm vụ của kế toán trưởng được xem là rất trọng trong việc vận hàng doanh nghiệp. Nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo một kế toán trưởng chuyên nghiệp, doanh nghiệp ngày nay thường lựa chọn thuê dịch vụ kế toán trưởng. 

Việc thuê dịch vụ kế toán trưởng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phụ trách, giám sát và đảm bảo chất lượng làm việc của bộ phận kế toán, hạn chế được các rủi ro sai sót trong quá trình xử lý số liệu kế toán. Từ đó không những giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến kế toán mà còn có thể trong lĩnh vực tài chính.
Đối với một số doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tuyển dụng một kế toán trưởng làm việc toàn thời gian sẽ tiêu tốn một khoản chi phí lương khá đáng kể cho doanh nghiệp. Với việc sử dụng dịch vụ cho thuê kế toán trưởng sẽ góp phần tiết kiệm bớt chi phí cũng như khai thác tối đa việc sử dụng nhân sự tại công ty.

Soát xét chứng từ kế toán trước thanh, kiểm tra thuế

Dịch vụ soát xét chứng từ trước thanh tra, kiểm tra thuế là dịch vụ do các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế thực hiện nhằm giúp doanh nghiệp:

 • Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, đầy đủ của chứng từ kế toán.
 • Phát hiện và xử lý các sai sót, gian lận trong sổ sách, chứng từ kế toán.
 • Nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế.
 • Giúp doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế.
 • Giảm thiểu rủi ro bị phạt vi phạm hành chính về thuế.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi bị thanh tra, kiểm tra thuế.
Lập báo cáo quyết toán cuối năm

Dịch vụ lập báo cáo quyết toán cuối năm là một dịch vụ quan trọng, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên cân nhắc thuê dịch vụ này để đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế và giảm thiểu rủi ro khi bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ lập báo cáo quyết toán cuối năm:

 • Giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế: Dịch vụ lập báo cáo quyết toán cuối năm được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về thuế. Do đó, doanh nghiệp có thể yên tâm rằng báo cáo quyết toán thuế của mình được lập theo đúng quy định của pháp luật.

 • Giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro bị phạt vi phạm hành chính về thuế: Nếu doanh nghiệp không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thuế, doanh nghiệp có thể bị phạt vi phạm hành chính về thuế. Dịch vụ lập báo cáo quyết toán cuối năm giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro này bằng cách đảm bảo rằng báo cáo quyết toán thuế của doanh nghiệp được lập theo đúng quy định của pháp luật.

 • Tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp: Lập báo cáo quyết toán thuế là một công việc phức tạp và tốn thời gian. Dịch vụ lập báo cáo quyết toán cuối năm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí bằng cách thay mặt doanh nghiệp thực hiện các công việc liên quan đến việc lập báo cáo quyết toán thuế.

Ngoài ra, dịch vụ lập báo cáo quyết toán cuối năm còn giúp doanh nghiệp:

 • Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính
 • Giảm thiểu rủi ro về gian lận tài chính
 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp với các đối tác, nhà đầu tư 
Kiểm toán độc lập hồ sơ thầu

Kiểm toán độc lập hồ sơ thầu là việc một tổ chức kiểm toán độc lập, có năng lực và kinh nghiệm, thực hiện kiểm tra, đánh giá tính trung thực, hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Mục đích của kiểm toán độc lập hồ sơ thầu là:

 • Đảm bảo hồ sơ dự thầu của các nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
 • Phát hiện và xử lý các sai sót, gian lận trong hồ sơ dự thầu.
 • Bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan khác.
Kiểm toán độc lập niên độ

iểm toán độc lập niên độ là việc một tổ chức kiểm toán độc lập, có năng lực và kinh nghiệm, thực hiện kiểm tra, đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức, trong một niên độ.

Mục đích của kiểm toán độc lập niên độ là:

 • Đảm bảo báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoặc tổ chức phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp hoặc tổ chức.
 • Phát hiện và xử lý các sai sót, gian lận trong báo cáo tài chính.
 • Bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng và các bên liên quan khác.
Kế toán doanh nghiệp FDI

Kế toán doanh nghiệp FDI là việc ghi chép, tổng hợp, phân tích và xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp FDI theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế.

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán doanh nghiệp FDI:

 • Có sự kết hợp giữa kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế: Kế toán doanh nghiệp FDI phải được lập và trình bày theo cả hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế. 
 • Phải xử lý các nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến nước ngoài: Doanh nghiệp FDI có thể thực hiện các giao dịch kinh tế với các đối tác ở nước ngoài, như mua bán hàng hóa, dịch vụ, vay vốn, đầu tư,… Do đó, kế toán doanh nghiệp FDI phải có kiến thức và kỹ năng để xử lý các nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến nước ngoài.
 • Phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài: Doanh nghiệp FDI phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, cũng như các quy định của pháp luật nước ngoài, nếu có. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách thức lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp FDI.

 

 

Dịch vụ tư vấn pháp luật cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo uy tín. Liên hệ thuận tiện, dễ dàng, với nhiều phương thức linh hoạt thông qua việc tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng hoặc tư vấn pháp luật online qua tổng đài điện thoại giúp khách hàng tích kiện tối đa thời gian, chi phí khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

Thành lập doanh nghiệp có thể hiểu là quá trình đầu tiên để tổ chức hoặc cá nhân có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình một cách hợp pháp. Doanh nghiệp được khái niệm là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Cùng với nền kinh tế hội nhập đang phát triển mạnh mẽ, hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu của một đầu mối giao thông quan trọng trong nước và quốc tế, Trong bối cảnh đó công ty Cổ phần Logistics IPC Việt Nam ra đời, không ngừng nỗ lực xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa, được khách hàng trong nước và quốc tế tin tưởng.

Nhận thấy được nhu cầu nhân lực lớn trong các khu công nghiệp, IPC Vina ra đời nhằm kết nối các cá nhân đang cần việc làm với các bên đang có nhu cầu tìm người lao động. 

Hoạt động qua các năm, IPC Vina tự hào là đơn vị cung cấp việc làm từ thời vụ đến chính thức cho hàng ngàn lao động tại KCN lớn nhất Bắc Giang như Vân Trung, Đình Trám, Việt Yên… 

IPC Group là đơn vị phân phối trực tiếp các dự án bất động sản tại Bắc Giang từ nhà xưởng, đất nền cho đến các dự án chung cư hot nhất Bắc Giang.

IPC Edu bao gồm các khóa đào tạo dài hạn và ngắn hàng trong các lĩnh vực

 • Xuất nhập khẩu – logistics 
 • Kế toán thuế 
Các lớp đào tạo xuất nhập khẩu

KHÓA HỌC THỰC CHIẾN NGHỀ XUẤT NHẬP KHẨU

 1. Địa điểm: Học tại công ty cổ phần logistics IPC Việt Nam, P.701 tòa nhà Việt thắng, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang
 2. Thời gian: Dự kiến đầu tháng 7
 3. Quy mô lớp học: 10 – 15 học viên/lớp học
 4. Mục tiêu của chương trình khóa học

 Dạy thực tế giúp học viên hiểu và áp dụng nghiệp vụ xuất nhập khẩu vào thực tế làm việc.

 • Tổng quan về Logistics/Supply chain/ value chain
 • Hệ thống lại, áp dụng vào các điều kiện giao hàng thực tiễn các kiến thức về Incoterms 2000/2010/2020 một cách tối ưu nhất
 • Mô phỏng hóa tính giá cho 01 lô hàng Xuất nhập khẩu cụ thể, học viên tự xây dựng giá cho một đơn hàng XNK khi có khách hàng yêu cầu báo giá.
 • Chứng từ Giao nhận vận chuyển hàng hóa XNK (Commercial Invoice, Packing list, Booking, Bill of lading, PHYTO, D/O, Arrival Note, …), học viên tự soạn thảo hoàn chỉnh một bộ chứng từ giao nhận hàng hóa sau khi kết thúc kháo học.
 • Hệ thống hóa kiến thức về Mã số hàng hóa (HS code); Thuế hàng hóa XNK;
 • Mô phỏng thực tế về áp mã HS code và tra mã HS code trong biểu thuế XNK mới nhất của Việt Nam, học viên tự tra cứu và áp mã HS cho hàng hóa một chắc khá chính xác.
 • Mô phỏng thực tế các cách tính thuế XNK cho hàng hóa ở Việt Nam.
 • Hệ thống lại các kiến thức về C/O – Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Bao gồm các loại C/O thuộc các FTA và các loại khác); các chứng từ khác về hàng hóa XNK. Kết thúc khóa học, học viên sẽ tự mình kê khai chuẩn bị đầy đủ các chứng từ 1 bộ C/O và in ấn C/O thuần thục và ít bị sai sót.
 • Hệ thống kiến thức về quy trình khai báo hải quan, chuẩn bị mộ bộ chứng từ XK, NK để phục vụ khai báo hải quan trên PM Ecuss.
 • Thực hành khai báo hải quan 01 lô hàng xuất khẩu và 01 lô hàng nhập khẩu trên phần mềm Ecuss (Trung tâm sẽ hỗ trợ cài Phần mềm cho học viên), học viên tự chuẩn bị tốt 1 bộ chứng từ để tiến hành khai báo hải quan cho hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.
 1. Đối tượng của lớp học:
 • Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4, hoặc chuẩn bị tốt nghiệp/ vừa tốt nghiệp
 • Nhân viên trái ngành muốn chuyển sang lĩnh vực XNK-Logistics,…
 • Công ty dịch vụ Logistics/XNK mới tuyển nhân viên mới cần trainning kỹ các kiến thức và kỹ năng cho nhân viên,
 • Các đối tượng khác có nhu cầu
 1. Học phí trọn khóa học: 7.500.000đ/học viên.
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

TT

Nội dung

Số giờ

Ghi chú

1

Module 1: Tổng quan về Xuất nhập khẩu

4 tiết

 

2

Module 1: Incoterms 2020/2010/2000 và Logistics

1/ Nội dung chủ yếu của Incoterms 2020/2010/2000

2/ Những lưu ý khi áp dụng Incoterms 2020 vào thực tế

3/ Mô phỏng tình huống tính giá hàng hóa theo các cơ sở giao hàng trong Incoterms

4/ Logistics và Dịch vụ Logistics; Supply chain and Value chain

18 tiết

 Giảng viên: CEO cty Logsitics IPC Việt Nam

Tại P.701

3

Module 2: VẬN TẢI VÀ CHỨNG TỪ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK

 • Tổng quát về quy trình XNK 1 lô hàng hóa
 • Hợp đồng Xuất nhập khẩu hàng hóa
 • Quy trình Booking hàng xuất khẩu/ nhận hàng nhập khẩu
 • Các Loại chứng từ cần phải làm cho 1 lô hàng XK/NK
 • Nội dung của chứng từ
 • Hướng dẫn lập chứng từ

Giải đáp thắc mắc của học viên

28 tiết

Giảng viên: Trưởng phòng Logistics

Tại P.701

4

Module 3: Tra cứu – áp mã HS code và Thuế XNK

1/ Chính sách hàng hóa Xuất nhập khẩu hiện nay tại Việt Nam

2/ Áp dụng 6 nguyên tắc tra cứu mã HS code hiện nay

3/ Phân tích chi tiết trong việc tra cứu và áp mã HS code

4/ Phân tích các yếu tố (cộng vào hay trừ ra) khi Tính thuế hàng hóa XNK

5/ Trị giá tính thuế (6 phương pháp), Tính thuế Xuất nhập khẩu cho hàng hóa

6/ Thực hành trên Máy tính

18 tiết

Giảng viên: Trưởng phòng Logistics

Tại P.701

5

Module 4: C/O – Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ khác (CI, PL, …);

1/ Các kiến thức chung về C/O (Đặc biệt là các tiêu chí xuất xứ C/O, Các loại C/O, cơ quan cấp C/O)

2/ Các hiệp định thương mại tự do

3/ Làm C/O hàng xuất (công tác chuẩn bị chứng từ cho 1 C/O hàng xuất khẩu, Nội dung các mục trên C/O) 

4/ CO thuộc các FTA (do VP2 BCT cấp hoặc Ủy Quyền cấp); CO khác do VCCI cấp

5/ Kiểm tra C/O hàng nhập khẩu

Giải đáp thắc mắc của học viên

14 tiết

Giảng viên: Trưởng phòng Logistics

Tại P.701

6

Module 5: Thực hành Khai báo hải quan trên phần mềm Ecuss

1/ Cài đặt PM Ecuss cho học viên 

2/ Chuẩn bị chứng từ một bộ hồ sơ cho lô hàng nhập/xuất khẩu (trước khi khai báo hải quan trên phần mềm Ecuss) 

3/ Kiểm tra các thông tin quan trọng trên bộ chứng từ để nhập vào phần mềm Ecuss 

4/ Thực hành khai báo/nhập dữ liệu vào phần mềm Ecuss (hướng dẫn của giảng viên) 

5/ Học viên tự thực hành (giảng viên theo dõi và hỗ trợ)

Giải đáp thắc mắc của học viên

14 tiết

7

Module 6: Thực hành Thanh toán quốc tế

1/ Các phương thức thanh toán (TT, DP, DA, LC)

2/ Các phương tiện TTQT (B/E, SÉC)

3/ Nội dung và các mẫu Thư tín dụng (LC)

4/ Thực hành kiểm tra tính phù hợp của BCT với LC

5/ Soạn thảo 1 Bộ chứng từ đảm bảo phù hợp với LC

Giải đáp thắc mắc của học viên

14 tiết

Giảng viên Trưởng phòng Logistics

Tại P.701

8

 • Đi thực tế

10 tiết

 

Đến doanh nghiệp logistics, thuế, hải quan

 

                                                             (1 tiết học = 45 phút)

Ngoài các ngành nghề kể trên, IPC Group còn cung cấp các dịch vụ khác liên quan như làm đẹp, quảng cáo…