BẢNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 12 CỦA IPC VINA

IPC Vina tuyển dụng các vị trí chính thức, thời vụ liên tục tại các khu công nghiệp đi làm ngay. I. CÔNG TY TNHH NEWWING TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC ĐỢT CUỐI 2023 1.1 Đặc điểm công việc Tuổi từ: 18- 40 tuổi Công việc: lắp ráp linh kiện điện tử, dây kết nối và…

[LUXSHARE TUYỂN DỤNG] LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC, THỜI VỤ LIÊN TỤC

Luxshare tuyển dụng

LUXSHARE ICT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC Tuyển dụng 3 nhà máy, ký hợp đồng dài hạn Độ tuổi 18-40 tuổi, CÓ KÍ TÚC XÁ CHO LAI ĐỘNG Ở XA Lương cơ bản: 5.000.000 VNĐ/tháng TRỢ CẤP: Nhà ở: 500.000 VNĐ/tháng Xăng xe: 300.000 VNĐ/tháng Chuyên cần: 300.000 VNĐ/tháng Không kim loại:…

0983256244